Еньовден на Витоша

За седма поредна година на 24 юни 2011 г. – Еньовден, хора с увреждания от софийските дружества на Съюза на инвалидите в България се събраха в местността Дендрариума на Витоша. В празника се включиха около 130 души.Те с интерес изслушаха беседата, изнесена от Юлия Михайлова – експерт Връзки с обществеността в ДПП Витоша, която им разказа за историята на парка и за дейностите, свързани с проекта на ДПП Витоша „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Всички присъстващи получиха дипляни за проекта, както и плакати за лечебните растения в ПП Витоша.

На тържеството присъства и кметът на район Витоша към СО – Любен Петров. Той поздрави събралите се и им пожела хубав празник.

И празникът започна …

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content