Иде Еньовден. Да празнуваме на Витоша!

ЕНЬОВДЕН – ПРАЗНИК НА ПРИРОДАТА

Еньовден е сред най-важните летни празници в народния календар и по църковния канон съвпада с рождението на Св. Йоан Кръстител. В българската традиция Еньовден стои по значение редом с Коледа, Великден и Гергьовден и се отбелязва на 24 юни, като се смята  за патронен празник на билкарите. Празникът има различни имена – Яневден, Иванден, Иван Бильобер и с него са свързани множество вярвания за слънцето, водата и лечебните растения. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява слънцето, то „трепти“, „играе“ и който види това, ще бъде здрав през годината. Точно по изгрев, всеки може да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се наполовина – ще боледува. С култа към слънцето е свързано и паленето на обредни огньове, както е в цяла Европа. На този ден, преди да „тръгне към зима”, слънцето се окъпва във водоизточниците и прави водата лековита. После се отърсва и росата, която пада от него, е с особена магическа сила. Затова всеки трябва да се измие преди изгрев в течаща вода или да се претъркаля в росата за здраве. За лечение и гадаене се взема „мълчана вода“ (налята  при пълно мълчание от 3, 7 или 9 извора). В нощта срещу Еньовден билките имат най-голяма сила. Вярва се, че след изгрева на слънцето те я губят и не трябва да се берат. Затова се събират рано сутринта, преди да се е показало слънцето. Това се прави при специален обред за „откупване“ на тревите от самодивите: бабите подреждат в кръг цедилките, в които са набрали лечебните и магически растения и играят около тях „сключено хоро“ в пълно мълчние. От билките, сред които първо по важност е еньовчето, жените правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец. Традицията казва, че в нощта срещу празника и до изгрев слънце билките са най-лековити. Затова набраните от баби, жени, моми и деца билки и треви имат лечебна магическа сила. Те се увиват на еньовски венци и китки и с тях се се кичат мало и голямо за здраве, посрещайки така изгрева на Слънцето. Еньовските китки и венци се окачват на различни места в дома и през годината ги използват за лек – с тях кадят болните, или ги окъпват с водата, в която са топени китките и венците.

АРКА ОТ  77 ½  БИЛКИ

С тревите и цветята, набрани на празника, се увива и голям еньовски венец-арка, през който се провират всички за здраве. Той също се запазва и се използва за лекуване. Според народните вярвания болестите по човека са 77 и половина. За 77 болести има цяр, само за половината болест няма. Впрочем и за нея има половин билка, която обаче познават само някои билкари. Всички се провират под арката от 77 билки, чупят си от „медена питка“, ръсят се с „мълчана вода“ за здраве и получават паричка, увита в листо от здравец за берекет през цялата година.  След това всички играят около арката  „сключено хоро“ (при него ръцете се съединяват чрез преплитане).

Националният комитет „Петър Димков“ организира Еньовден в най-близката до 24 юни неделя, за да могат повече хора да се включат в празника на природата.

 


ПРОГРАМА ЗА ЕНЬОВДЕН

Дата: 24 юни 2017 г., събота

І част – туристически поход по маркираната пътека “Aлея на билките”, маркирана с мисли на Петър Димков за здравословен живот

8,00 ч. – Сборен пункт в градинката при последната спирка на трамвай № 5 в кв. Княжево.
8, 00 – 12, 00 ч. – Поход по маршрута: кв. Княжево (градинката) – м. Златни мостове – х. «Момина скала» (поляната с естрадата).

ІІ част – фолклорна програма на естрадата при хижа «Момина скала»

12,30 – 12,50 ч. – Откриване с кратко слово за Еньовден – най-мистичният ден на годината. Поздравления. Обявяване на конкурса за детска рисунка «Нарисувай ми билка».
13,00 – 15,00 ч.  – Възстановка на стари народни обичаи – провиране под арка от 77 и 1/2 билки, «медена питка», ръсене с «мълчана вода» и др. Полезно и любопитно за билките.

15,00 ч. – Обявяване на най-добрите детски рисунки.
до 16,00 ч. – Народни песни и танци в изпълнение на ученически фолклорни групи. Общо хоро на поляната за всичи участници и гости на празника.

При ползване на личен транспорт:

9.00 ч. – Тръгване от автогара «Овча купел», през кв. Бояна – м. Златни мостове и оттам направо по главния път до хижа «Момина скала».

При ползване на обществен транспорт:

Автобус 63 . Начална спирка на бул. «Цар Борис III» (пресечката с «Акад. И. Гешов» срещу Си банк) до последната спирка при м. Златни мостове и кратък преход до поляната на хижа «Момина скала».

За повече информация:

Тодор Ялъмов, тел.: 0895 719 755, mail: todor099@abv.bg

Светослава Божичкова, тел.: 0878 803 567
Боряна Баракова, тел.: 0882 255 759


ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

ДА ПОСРЕЩНЕМ ЗАЕДНО ЕНЬОВДЕН – СЛЪНЧЕВИЯТ ПРАЗНИК НА ПЛАНЕТАТА

Национална програма за популяризиране на природосъобразен начин на живот сред децата и  младежите в противовес на дрогата, насилието и други негативни прояви

Националният комитет „Петър Димков” призовава всички българи да се включат заедно в магията на най-силния ден на годината – Еньовден или денят на лятното слънцестоене. Слънчевият празник на разцъфналата природа се отбелязва по цялата планета – славяни, прабългари, друиди, германци, японци изпълняват обредите на преклонение пред Слънцето, водата, билките и природните сили. Руснаците го наричат Иван Купала, англичаните Мидсъмър (ден в средата на лятото) и се събират в праисторическата обсерватория Стоунхендж, японците се качват в полунощ на свещената планина Фуджияма, италианци, испанци и французи прескачат огньове, вярвайки, че така прогонват болестите и нечестивите помисли.

Националният комитет „Петър Димков” организира за дванадесети път в София масов туристически поход. Този празник е част от Националната програма „ЕНЬОВДЕН – ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ” за популяризиране на природосъобразен начин на живот сред децата и младежите в противовес на дрогата, насилието и други негативни прояви.

Призоваваме във всички български градове и села да организират подобни празници.

Цел на програмата:

  • Осигуряване на условия за запознаване на младите хора с принципите на природосъобразния начин на живот.
  • Включване в програмата както на съществуващи групи и формации към училищата (фолклорни, музикални, екоклубове и др.), така и създаване на нови.

Ключовите моменти за осъществяването на тази цел са:

  • Осигуряване на условия за активно включване на младите хора в похода на Еньовден – деня на лятното слънцестоене, когато природните сили и енергии са в апогея си и от билките струи лечебна сила.
  • Стимулиране у младежите на усещането за личен принос и значимост при бране на билки, с участието им в художествени програми, в конкурси за рисунки, разкази, стихотворения и др.
  • Стимулиране на интерес у младите хора към лечебните качества на билките, придобиване на умения за събиране и съхраннение, познания за структурата и паметта на водата (70 % от площта на Земята е вода – толкова, колкото съдържа всеки детски организъм).

В българската традиция Еньовден стои по значение редом с Коледа, Великден и Гергьовден и се отбелязва всяка година на 24 юни, като се смята  за патронен празник на билкарите.

Националeн комитет „ПетърДимков”

Skip to content