Есенни залесявания в Природен парк „Витоша“

През есента на 2014 г. се проведоха поредица от акции по залесяване със смърч и клек на територията на ПП „Витоша”. В акциите се включиха повече от 600 доброволци, организирани от доброволческа формация Зеленият отбор на България. В рамките на шест дни, благодарение на огромното желание и ентусиазъм, и въпреки трудния терен бяха засадени общо 5000 броя контейнерни двугодишни фиданки смърч и 1000 броя контейнерни двугодишни фиданки клек.

Целта на залесяванията е да се подпомогне възстановяването на смърчовите гори и клековите съобщества на територията на парка. Смърчовите фиданки бяха засадени на мястото на унищожени от корояда-типограф гори в района на м. Меча поляна, а посадъчният материал от клек беше предвиден да подпомогне развитието на клековите формации в района на м. Платото.

Фиданките бяха произведени в рамките на дейност „Възстановяване на засегнати и увредени местообитания” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по Оперативна програма околна среда 2007 – 2013 г.”

Всички участници, включително и най-малките дадоха всичко от себе си и си тръгнаха с усмивка и удовлетворение. Дирекцията на Природен парк „Витоша” им благодари за положените усилия, а на Зеления отбор пожелава още много подобни успешни акции в цялата страна!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content