НОВИНИ

Забранено е паленето на огън в горски територии

Дирекция на Природен парк „Витоша“ засилва контрола с цел превенция и опазване на горите от пожари

Обявен е пожароопасният сезон в горските територии в цялата страна. Според разпоредбите на Закона за горите и със заповед на областния управител на област София е забранено паленето на огън в горски територии от 1.04 до 30.11.2024 г. 

Дирекция на Природен парк „Витоша“ отправя апел към всички туристи и гости на Парка за спазване на правилата за пожарна безопасност на открито и недопускане на пожари през пожароопасния летен сезон.

 Лице, забелязало пожар в горски или земеделски територии, незабавно трябва да подаде сигнал на тел. 112, което ще спомогне за бързото му локализиране и организиране на неговото потушаване.

Skip to content