Залесяване с 400 бр. фиданки от обикновен смърч

Днес, 01.05.2011 г. в местността Цветна поляна в туристически център Алеко се проведе доброволческа акция за залесяване с обикновен смърч. Лошото време и проливният дъжд не попречиха на 35-те доброволци да засадят 400 бр. фиданки от обикновен смърч. Представители на ДГС София и ДПП Витоша извършиха организацията и подпомогнаха участниците.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content