Запознаване на студентите от СУ с изследванията на едрите бозайници на територията на Витоша

На 4.12.2020 г. д-р Никола Дойкин експерт фауна към ДПП „Витоша“ участва в онлайн обучение и  изнесе презентация в курс „Полеви изследвания на едрите бозайници“,пред студентите от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Д-р Никола Дойкин разказа за провеждания мониторинг през годините, на кафявата мечка и дивата коза на територията на парка, както и интересни подробности от практическата си работа на терен с различни видове бозайници. Презентацията е част от дългогодишното успешно сътрудничество между Дирекцията на парка и Биологическия факултет.

Skip to content