НОВИНИ

Започват засилени проверки на Витоша, за палене на огън на открито

Дирекция на Природен парк „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите отправя апел към всички граждани да бъдат с повишено внимание и да спазват противопожарните правила при пребиваване в горските територии, както и в непосредствена близост до тях.

Припомняме ви, че по време на пожароопасния сезон, който е обявен в цялата страна е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Започват  засилени проверки от служителите на РДГ София, ДПП „Витоша“, ДГС София, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и СДВР в горските територии в софийския регион и на територията на ПП „Витоша“.

От началото на годината са възникнали 260 горски пожара, които са засегнали горски площи в размер на 21 802 дка.

Нека бъдем отговорни!

Skip to content