Започна обезопасяването на електрически стълбове в Природен парк „Витоша“

Започна обезопасяването на електрически стълбове в близост до адаптационната волиера за опазване на птиците в Природен парк „Витоша“.

Обезопасяването на опасни за птиците електрически стълбове чрез различни изолационни покрития е най-бързият и евтин начин за предотвратяване смъртта на птици, причинена от токов удар. Изолациите покриват тоководещите части, които са най-близко до частите на електрическия стълб, където птиците кацат. Така дори и да има случаен контакт на птицата с проводниците, той не води до късо съединение. Чрез извършването на тази дейност ще бъдат предотвратени бъдещи фатални инциденти по тези електропроводи за редки и защитени видове птици.

Дейността е част от проекта Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“.

Изпълнението на дейността ще допринесе за подобряване на състоянието на сигурност на популацията на редки и застрашени видове птици на територията на ПП „Витоша“ – Пернатонога кукумявка; Бухал; Орел Змияр; Скален орел; Обикновен мишелов; Белоопашат мишелов; Осояд; Черен и бял щъркел.

Skip to content