Започна премахване на стари, счупени и опасни табели от територията на ПП „Витоша“

На 24.01.2018 г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ започна работа по премахване на стари, счупени и опасни за туристите информационни и насочващи табели, които са поставяни от физически и юридически лица без съгласуване на визията с ДПП „Витоша“ и загрозяващи планината. Очакваният резултат е подобряване на общия облик на Парка.

Skip to content