Втора класна стая на открито в Природен парк „Витоша“

На 17 юли т.г. над 100 служители от Пощенска банка и Mastercard се включиха в мащабна доброволческа акция за извършване на довършителни работи на „Зелената класна стая“ в Природен парк „Витоша“. Тя се намира в непосредствена близост до Музея на мечката и включва амфитеатрален кът за обучение, пъзел, морски шах, игра „Познай кое е това животно“, информационно табло. Пътеката, свързваща музея на мечката с местността Дендрариума, беше разширена и почистена.

В акцията се включиха и много деца. Те посетиха музея на мечката, участваха в разнообразни игри, в уъркшоп с музикални инструменти от цял свят, а накрая присъстващите се насладиха изпълненията на един нетрадиционен инструмент – хенг-пан.

„Зелената класна стая“ е пореден съвместен проект на Пощенска банка и Дирекцията на „Природен парк „Витоша“, изпълнен тази година в сътрудничество и с Mastercard.

 „Благодарим за подкрепата на Пощенска банка и Mastercard за това, че припознаха каузата на Дирекцията на ПП „Витоша“ за облагородяване на инфраструктурата на парка. „Зелената класна стая“ е дългосрочна инициатива за въвеждане на алтернативни подходи на обучение чрез преживяване сред природата. С нейното създаване ще надградим възможностите за провеждане на детски образователни инициативи на достъпно и любимо място, в близост до столицата, сред чудната природа на парк „Витоша“. Обособеният кът дава възможност на учителите да обединят много и различни теми и да ги представят на учениците по интересен, лесен и атрактивен начин. Вярваме, че чрез уроците на открито ще се създаде екологично съзнание и отговорно поведение у децата и подрастващите, като се повишат техните знания и разбиране за взаимовръзките в околната среда. Надяваме се, че съвместната ни дейност ще продължи и ще направим планината още по-достъпна и привлекателна за посетителите от всички възрасти.“, сподели д-р инж. Анна Петракиева, директор на Природен парк „Витоша“.

С новооткритата „зелена класна стая“ класните стаи на открито стават две. Първата беше изградена през лятото на 2020 г. между селата Боснек и Чуйпетлово по проект CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Skip to content