„Зелен кът за отдих и обучение“ в Северен парк

Днес 15 юли, в Северния парк район Надежда, бе официалното откриване на „Зелен кът за отдих и обучение“ (до „Беседка на приятелството“ и езерото).

На събитието присъстваха  Десислава Билева, заместник-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“ към Столична община, инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ и експерти от Дирекция на Природен парк „Витоша“.

Класната стая на открито представлява съвременен и екологично ориентиран акцент в Северния парк и притегателен център за занимания на учениците. Библиотечният фонд е създаден с дарения от различни държавни институции на територията на Столична община и неправителствени природозащитни организации. Дирекцията на Парка дари книжки с информация за богатото биоразнообразие на Витоша, стикери, брошури и информационни материали.

Проектът е  финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2021“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. 

Skip to content