Извършена комплексна проверка на територията на ПП „Витоша” за установяване на нерегламентирани дейности и нарушения

ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП „ВИТОША” ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ДЕЙНОСТИ И НАРУШЕНИЯ

На 27 юли 2013 г. (събота) представители на Столична дирекция на вътрешните работи – 06 Районно управление и отдел „Охранителна полиция”, Столично управление Пожарна безопасност и защита на населението – 06 Районна служба, Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – Териториално поделение Държавно горско стопанство София и Дирекция на Природен парк „Витоша” извършиха съвместна проверка на територията на ПП „Витоша”. Проверката беше направена с цел упражняване на действен контрол в активния туристически сезон в един от почивните дни в края на работната седмица на места с голямо струпване на хора. Проверката целеше установяване на безразборно палене на огньове извън регламентираните огнища, движение на АТВ-та и мотори по туристическите пътеки, замърсяване на туристическите центрове, спазване на забраната за навлизане с лични МПС в парка от 11.00 до 14.00 ч. в почивните и празничните дни в участъците кв. Драгалевци – ТЦ „Алеко” и от кв. Бояна до м. „Златни мостове”.

Проверяващите не установиха нарушения.

Природен парк „Витоша” е най-посещаваната защитена територия в България, което е предпоставка за повече потенциални нарушения на установените правила за поведение и по-голяма степен на замърсяване. Намерението е подобни комплексни проверки да се извършват често и да се превърнат в практика. На нарушителите ще бъдат съставяни актове.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content