Издание на Библиотека „Витоша“ с грамота от международен конкурс в Полша

Изданието „Природното богатство на Природен парк „Витоша“ от поредицата на Библиотека „Витоша“ е отличено с грамота на Втория международен конкурс „Най-добрите издания за планини“ за 2017 година в гр. Краков, Полша.

Книгата (247 стр.) е дело на авторски колектив към Националния природонаучен музей към БАН в състав: проф. д.б.н. Златозар Боев, гл. ас. д-р Емил Гачев, гл. ас. Чавдар Гусев, докторант Гиргина Даскалова, проф. д-р Цветомир Денчев, проф. д-р Димитър Димитров, доц. д.г.н. Руслан Костов, гл. ас. д-р Марио Лангуров, експерт защитени територии и опазване на биологичното разнообразие Любомира Милева, д-р Недко Недялков, доц. д-р Алекси Попов, гл. ас. д-р Николай Симов, проф. д-р Николай Спасов, магистър Тихомир Стефанов, магистър Андрей Стоянов, доц. д-р Красимир Стоянов, журналист Оля Стоянова, доц. д-р Здравко Хубенов, гл. ас. д-р Николай Цанков, проф. д.г.м.н. Цанко Цанков, доц. д-р Росен Цонев, доц. д-р Петър Шурулинков.

Редактор: доц. д-р Алекси Попов.

Графичен дизайн и предпечат: Милкана Иванова.

Печат: „Военно издателство“ ЕООД.

Богато илюстрираното и изчерпателно обобщаващо издание за Природен парк „Витоша“ беше разработено и отпечатано през 2014 г. в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Проектът беше реализиран от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ в периода 2012 – 2015 г.

В конкурса тази година са се представили 39 участници, в т. ч. 25 полски и 14 чуждестранни от Англия, Австрия, България, Чехия, Гърция, Словакия и Украйна. Представените издания са наброявали 124 заглавия в 6 категории, сред които 82 полски и 42 чуждестранни.

Оценката на изданията е била поверена на жури в състав:

  • Комисия по планински туризъм към Главното управление на Полската асоциация по туризъм и опознаване на страната;
  • Малополска туристическа организация;
  • Централна планинска библиотека на Полската асоциация по туризъм и опознаване на страната, PTTK;
  • Издателство „Карпати”.

Целта на Конкурса е насърчаване на изданията за планините в Полша и по света, както и на изданията, тематично свързани с планините.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ приема с радост и гордост отличието и благодари на всички участници в работния процес, довел до издаването на книга с отличие в международен конкурс.

Skip to content