Изпълнение на дейностите по проекта на ДПП Витоша „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма околна среда

През месец ноември 2010 г. бяха извършени проверки на терен от експерти към ДПП Витоша за напредъка и изпълнението на дейностите по проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”Беше установено, че възстановяването на стълбовата маркировка по маршрута, започващ от разклона за х. Физкултурник и с. Ярлово, намиращ се под Черни връх и северозападно от вр. Скопарник до Букапреслапски проход с изпълнител „Троана” ЕООД е почти завършено и предстои приемане на обекта в началото на месец декември 2010 г.

Сериозен напредък има и при реализирането на дейностите по възстановяването и ремонта на туристическата алея с.Владая – м. Златни мостове с изпълнител „КСВ Инжинеринг” ООД, като от фирмата увериха, че до края на годината алеята ще бъде завършена и ще може да се използа от туристи.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content