инж. Петър Таслаков на 90 години

На 07.09.2016 г. инж. Петър Таслаков навърши 90 години. Той започва работата си на Витоша в началото на 1958 г., участвайки в многобройни залесявания, в изграждането на алейната мрежа и някои сгради. През 1980 г. инж. Таслаков става директор на парковата администрация. Управлява Парка до 1989 г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ желае много здраве и дълголетие на инж. Таслаков.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content