Информационна среща на парковете за Деня на Земята

На 21 и 22 април т.г. по инициатива на ДПП „Витоша“ се проведе двудневна информационна среща на парковете.

Тя беше посветена на Международния ден на Земята. В нея се включиха представители на Националните и Природни паркове в България. Основната цел на срещата беше да се сподели опит за работата на информационните центрове, работещи на територията на тези защитени територии, постигнатите резултати, възникналите проблеми, справянето с тях, както и продължаване на сътрудничеството при популяризиране на парковете в страната. През първия ден на срещата в Детския екостационар „Бели брези“  се проведе семинар с презентации. През втория ден бяха посетени торфищната информационна алея в местността Офелиите, местност Златните мостове, дендрологичната алея за незрящи в м. Дендрариума, посетителския информационен център „Витоша“, стопанисван от РИОСВ София, Драгалевския манастир и туристически център „Алеко“. На 22-ри април, в Деня на Земята, колегите от РИОСВ София представиха информационния център „Витоша“, където се състоя детски празник и откриване на две изложби /на Борис Туечки и на Андрей Михайлов/.  Богатата програма, възможността да се посетят красиви обекти в ПП „Витоша“, както и пълният комплект от информационни материали за Парка зарадваха колегите от парковете и те си обещаха такива  срещи да се организират поне веднъж годишно на територията на природните и национални паркове, за да се поддържат тесни контакти между колегите, да се обменя информация, да се споделя положителният опит в работата, за да се постигат по-добри резултати при популяризиране на защитените територии в страната ни.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content