Керкенези и мишелови бяха пуснати на свобода в Природен парк „Витоша“

На 14.09.2010 г. девет диви птици бяха пуснати на свобода в Природен парк „Витоша“. Шест черношипи ветрушки (керкенези) (Falco tinnunculus) и три обикновени мишелова (Buteo buteo) намериха новия си дом, политайки високо в небето над хижа „Кумата”. Повечето от освободените птици са били пациенти в Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани” в Стара Загора. След период на лечение и пълно възстановяване те вече могат да оцелеят сами след пускането им сред дивата природа. Три от керкенезите са се излюпили в Спасителния център на “Зелени Балкани“ като част от размножителната програма на центъра. В нея са включени птици, претърпели много тежки травми и е невъзможно да бъдат върнати обратно в природата, но поколението им е здраво и бива пускано на свобода. Птиците, които са част от тази програма, в повечето случаи са от редки видове и използването на репродуктивните им възможности спомага за опазването на вида като цяло.

Проектът за подкрепа на Спасителния център бе включен в дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“. В помощ на дивите животни бяха събрани 11 750 лева.

В центъра годишно постъпват повече от 600 диви животни, нуждаещи се от помощ. Около 40% от тях се връщат успешно в дивата природа.

Управителят на Спасителния център Ивайло Клисуров съветва, преди да се прибере у дома паднала от гнездото си птица, или друго животно, да се прецени дали то наистина е в беда само след консултация със специалист.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content