Конкурс за детска рисунка – победителите

Във връзка с провеждането на Седмицата на гората в Дирекцията на Природен парк „Витоша“ се проведе конкурс за детска рисунка на тема „Витошката гора“. В нея участваха 50 деца от София и Попово и селата Нови хан и Железница. На първо място се класира Денислав Димов от Попово, второ място – Александра от с. Железница и трето място – Мария Маркова от 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ – София.
На награждаването присъстваха част от участващите деца, колективът на Дирекция на Природен парк „Витоша“ с тяхната директорка ландш. арх. Снежана Петрова и гости на събитието. Прожектираха се и наградените филми, направени специално за 80-годишнината на парка.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content