„Край на замърсяването с пластмаси на планетата“ e мотото на тазгодишната кампания на Деня на Земята.

Днес е Международния ден на Земята. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 192 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата, е да се обединят в защита на околната среда.

Тема на Денят на Земята тази година е : „Край на замърсяването с пластмаси на планетата“. Този проблем има опустошително въздействие върху планетата – простира се от увреждане на морския живот до разрушаването на човешките гени. Денят на Земята- 2018 е фокусна точка на кампания в световен мащаб за образование и активни действия сред обществото, правителствата и бизнеса за установяване на ангажименти и изграждане на глобална рамка за намаляване, управление и предотвратяване на замърсяването с пластмаси.

За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони американци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. 

На 22 април 1992 г. президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на ЗемятаНад 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Skip to content