Кръгла маса за състоянието и проблемите на горите

На 10 април 2014 г. се проведе Кръгла маса за състоянието и проблемите на горите. Домакин на срещата беше Лесозащитна станция София. Участваха представители на Института за гората при БАН, Югозападно държавно предприятие, РДГ София, ДПП „Витоша“, Лесотехнически университет, Тойота България и ТД „Еделвайс“. Директорът на Лесозащитна станция София доц. Янчо Найденов направи обширен обзор на стопанското значение на горите и влиянието им върху различните сфери на живота. Десислава Гюрова – експерт по флората в ДПП „Витоша“ представи различните типове горски местообитания на територията на Парка, разказа за залесителните мероприятия, финансирани по различни проекти, за борбата с вредителите, за дейностите за подпомагане на редки и защитени растителни видове и за опазването и експонирането на забележителни дървесни екземпляри на Витоша. Ина Бали от Тойота България изнесе интересни факти, свързани с глобалните и локални предизвикателства пред транспортния сектор, свързани с липсата на диверсификация на енергийните източници. Тя представи 3600-подход на Тойота България за намаляване на негативното въздействие на автомобилите през целия им жизнен цикъл – от производството до излизането от употреба. Запозна присъстващите с прогнозата за постигане на 95%-рециклируемост на автомобилите на Тойота през 2015 г. Говори и за зелените инициативи на Тойота България (Зелен месец, Зелен кът Тойота на Витоша, участие в Часът на Земята, в Климатичното турне съвместно с WWF и др.). Интересната и ползотворна среща приключи с поетична притча за гората, разказана от проф. Христо Цаков – директор на Института за гората при БАН.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content