Кръгла маса – дискусия за здравословното състояние на горите в района на ЛЗС-София

Честването на Седмицата на гората 2015 година започна със станалата вече традиционна кръгла маса, която се проведе в сградата на Лесозащитна станция – София по инициатива на нейния директор доц. д-р Янчо Найденов и директора на Регионална дирекция по горите – София инж. Росен Попсавов. Участваха представители на Югозападно държавно предприятие – Благоевград, Северозападно държавно предприятие – Враца, ТП ДГС – София, ТП ДГС – Пирдоп, ДПП „Витоша“. Темата на кръглата маса беше  „Здравословното състояние на горите в района на ЛЗС-София“.
Срещата започна с приветствия от организаторите на срещата доц. д-р Янчо Найденов и инж. Росен Попсавов. Те говориха за предизвикателствата пред горите през XXI век, за необходимостта от правилно провеждане на лесозащитните мероприятия и предотвратяване на разпространението на насекомните и гъбните вредители. Експерти от Изпълнителната агенция по горите, Българската агенция по безопасност на храните, Българския ловно-рибарски съюз приветстваха присъстващите по случай празника на лесовъдската колегия.
След това кръглата маса продължи с доклади, изнесени от експерти в ЛЗС – София, чиято обща тема бе здравословното състояние на горите в Регионалните дирекции по горите на територията на ЛЗС-София – Берковица, Ловеч, Велико Търново, София, Кюстендил и Благоевград. Бяха представени актуални данни за състоянието на горите в тези райони, за най-често срещаните вредители там и начините за предотвратяване на каламитети от тях.
Кръглата маса завърши с обобщаващи думи от доц. д-р Янчо Найденов и коктейл за всички присъстващи.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content