Кът на дървесните видове около музея на мечката

Днес, 08.04.2021 г. на Витоша бяха поставени 12 дървени табели с имената на дървесните и храстови видове, които се срещат около музея на мечката. Изработването и поставянето им е организирано от Дирекцията на Природен парк „Витоша‘ и е посветено на „Седмица на гората – 2021“.

Любителите на природата могат да посетят музея на мечката и да разгледат изградения кът на земноводните. От днес тази образователна зона се допълва с информация и любопитни факти за едни от най-често срещаните дървета и храсти на Витоша. С това посетителите ще обогатят познанията си за биологичното разнообразие на Парка.

Skip to content