НОВИНИ

Лесовъди за един ден

Лесовъди за един ден станаха учениците от 97 СУ „Братя Миладинови“, които участваха в лесовъдски игри, организирани от експерти от Дирекция на Природен парк „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите. Горските педагози представиха на децата чрез интересни интерактивни игри, какви грижи се полагат за гората от лесовъдите. Подрастващите научиха повече за видовете животни обитаващи Витоша, тясната взаимовръзка между живата и неживата природа, за опазването на  горите от пожари, за  климатичните промени и въздействието им върху природата.

Skip to content