Мечка с малко мече броди из Витоша

Мечка с малко мече са заснети в района на Държавно ловно стопанство „Витошко – Студена“, съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник. За да проверят сигнал за нападение от кафява мечка на пчелин в частен имот в района, експерти от отдел „Биоразнообразие, защитени територии и зони“ поставили фото капани. На 4 и 6 декември устройствата заснели две мечки – майка с малко. Кафявата мечка, която се среща в България, е защитен вид, включен в Червената книга. Макар и едро, тя е едно от най-плахите диви животни и избягва срещите си с човека. Обикновено мечката усеща човешкото присъствие отдалеч и се оттегля спокойно.

От РИОСВ призовават гражданите при намиране на екземпляри от защитен вид незабавно да сигнализират екоинспекциятаи да не безпокоят животните до пристигането на експерти.

Skip to content