Младежки образователен лагер на Витоша

През изминалите дни в Природен парк „Витоша“ се проведе младежки образователен лагер, част от проекта „Game on!“. Той се изпълнява от Българска фондация биоразнообразие ( БФБ) по програма DEAR на Европейската комисия.

Обученията са част от информационно-образователните кампании на фондацията, свързани с климатичните промени в глобален мащаб. Като гост-лектори се включиха експерти от Югозападно държавно предприятие, Българска академия на науките, ДПП „Витоша“ и др.  В рамките на събитието участниците получиха полезни знания за ролята на защитените територии и специфичните екосистеми – гори и торфища, свързана с намаляването на негативните последствия от климатичните промени.  Програмата беше богата и много интересна, с добре балансирани теоритични и практически части. Лекциите и презентациите се проведоха на открито, сред красивата природа на Витоша.

Едно от практическите занимания бе пешеходен преход „ В търсене на климатични отпечатъци на територията на Природен парк „Витоша“, воден от Силвия Арангелова – главен специалист туризъм към Дирекцията и Симеон Арангелов – експерт фауна от Асоциация на парковете в България. По време на обиколката се показаха нагледни примери за последствията от нарушаването на равновесието в горската екосистема, опитите на хората да ги предотвратят и други интересни факти. Участниците имаха възможност да приложат уменията си за разказване на истории чрез изображения, представени от Христо Русев – фотожурналист и Александър Николов – документален фотограф.

Екипът на Дирекция на Природен парк „Витоша“ благодари за любезната покана да споделим опита си в борбата с глобалните климатични промени!

Skip to content