Множество алеи и туристически обекти бяха прочистени от паднали дървета

Служителите от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ работиха една седмица на Витоша и прочистиха множество алеи от паднали и опасно надвиснали дървета

Падналият на 7-и октомври мокър сняг, придружен от силен ураганен вятър повали множество дървета, клони и храсти на Витоша като създаде предпоставки за възникване на инциденти за туристите. Въпреки липсата на подходяща техника и инструменти, малочислеността на парковата администрация и извън нейните задължения, през изминалагта седмица в периода 16 – 20-и октомври всички експерти обходиха повечето алеи и туристически обекти и работиха усилено за премахване на паднали и опасно надвиснали дървета. В работата се включиха и представители на Югозападното държавно предприятие и ДГС София, както и работници-секачи от ТП „ДЛС Витошко – Студена“ .

Извършеното може да се обобщи така:

Прочистени обекти:

 • Алея Детски екостационар „Бели брези“ – м. Бялата вода;
 • Алея Златни мостове – Детски екостационар «Бели брези» -Алея на билките;
 • Алея на билките – хижа «Септември»;
 • Алея хижа «Септември» – х. «Момина скала»;
 • Алея х. «Момина скала» – м. Планинишки ливади;
 • Алея м. Планинишки ливади – м. Копитито;
 • Алея м. Златни мостове – х. „Панчо Томов“;
 • Алея м. Златни мостове – с. Владая – м. Пазарището;
 • Местност Дендрариума;
 • Местност Златни мостове;
 • Местност Игликина поляна;
 • Районът около Музея на мечката.

В резултат от вложения труд бяха премахнати над 60 паднали върху алеите дървета от бук и бреза, стотици клони и храсти. Надяваме се преминаването по туристическите алеи да не създава повече затруднения на туристите, а и Витоша да е станала по-приветлива.

Със заповед на директора на ЮЗДП се сформира постоянно действаща комисия за установяване на паднали и опасни дървета и бързо предприемане на действия за тяхното отстраняване. В нея са включени представители на ЮЗДП, заместник-директорите на ТП „ДГС София“, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, РДГ София и ДПП „Витоша“.

Skip to content