НОВИНИ

Мониторинг на корояд-типограф в смърчовите гори в природен парк „Витоша“

През изминалият месец екипът на ДПП „Витоша“ стартира ежегодния мониторинг на корояд-типограф в смърчовите гори на Витоша. Това е бръмбар, който напада преди всичко стари и отслабнали смърчови дървета. Размножаването на короядите протича под кората на нападнатите индивиди, където ларвите им прегризват проводящата тъкан. В резултат на това се нарушава движението на вода и хранителни вещества, а дърветата изсъхват и загиват.

Уловителите представляват черни кутии с процепи, в които са поставени специални вещества – феромони. Те излъчват миризма, която привлича бръмбарите – корояди. Чрез поставянето на уловители се проследява динамиката в числеността на насекомите-вредители. Обслужването им се осъществява съвместно с експерти от Лесозащитна станция – София  и включва събиране и отчитане на броя на уловените насекоми-вредители, както и почистване на капаните и подмяна на феромоните в тях.

51216925859mzY29uc29sZS5sb2coImxvZzEiKTs=

Skip to content