Музеят на мечката е включен в сайта Museum Archipelago

Музейният архипелаг е сайт, който ви води през скалистия пейзаж на музеите. Домакинът Иън Елснер ви отвежда в различни музейни пространства по света, потапя се дълбоко в институционалните проблеми и ви запознава с хората, работещи за тяхното отстраняване.

В епизода д-р Никола Дойкин експерт фауна от Дирекция на Природен парк „Витоша“, разказва защо мястото е важно при обучението с деца и как те реагират на експонатите.

Музеят е изграден е през 2004 г. в района на Дендрариума на мястото на полуразрушен, изоставен пътен кантон, който Дирекцията на Природен парк “Витоша” ремонтира и възстанови. В музея са представени начинът на живот и биологията на най-едрия европейски хищник – кафявата мечка. Тук посетителите се запознават с видовете мечки, с разпространението на кафявата мечка в България, с нейните местообитания и годишен цикъл, с факторите, които превръщат мечките в стръвници, както и с правилното поведение в планината при среща с мечка. Представени са и някои традиционни народни вярвания, свързани с мечката.

https://www.museumarchipelago.com/87

Skip to content