Награди по случай Международния ден на доброволеца

На 05.12.2013 г. ДПП „Витоша” към Изпълнителна агенция по горите организира празник в Националния парков информационен център по случай Международния ден на доброволеца. Международният ден на доброволеца е празнуван за първи път през 1985 г. по инициатива на ООН.

Целта на ООН е да се даде по-голяма гласност и да бъде направен популярен по целия свят трудът на доброволеца и хората, включващи се в доброволчески акции да получат нужното уважение и признание. Въпреки, че по официални данни, изнесени от еврокомисар Кристалина Георгиева на конференция в София, в България едва 10% от населението се включва в доброволчески акции, ситуацията на Витоша е различна. С доброволния труд на стотици доброволци от много години се поддържа чистотата в парка, правят се множество залесявания, поддържа се парковата инфраструктура. Затова Дирекцията на Природен парк „Витоша” отдаде нужното уважение към участвалите с доброволен труд през изминалата 2013 г. Провеждането на доброволческите акции през 2013 г. беше финансирано от проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, по който ДПП „Витоша” е бенефициент. Директорът на парка г-жа Снежана Петрова благодари на гостите за активната работа в полза на парка през изминалата година. След това Мария Петкова от ДПП „Витоша” изнесе презентация и представи нагледно кадри от проведените през годината акции. Накрая присъстващите получиха грамоти и малки подаръци от ДПП „Витоша” под формата на информационни материали и юбилейни сувенири (ПП „Витоша” ще отбележи своята 80-годишнина през следващата година). Гостите и домакините се поздравиха за добре свършената работа и си пожелаха да продължат да работят в полза на Витоша и през 2014 г.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content