Над 100 доброволци от УниКредит Булбанк залесиха 1300 фиданки бяла върба (Salix alba) по поречието на река Струма

На 29 октомври 2011 г. (събота) над 100 доброволци от УниКредит Булбанк, организирани от Фондация „Помощ за благотворителността в България” и със съдействието на ДПП Витоша се включиха в доброволческа акция по залесяване с бяла върба (Salix alba) по поречието на река Струма. Фиданките бяха осигурени от ДПП Витоша.

По време на пътуването към мястото на провеждане на залесяването, експертите от ДПП Витоша разказваха на доброволците за парка, за неговата история и значение. Те им разказаха също за проекта на ДПП Витоша „Изпълнение на прироритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша“”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на РБългария чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Доброволците получиха дипляни за възстановяване на целевите природни местообитания в ПП Витоша. Крайречните гори играят важна роля за укрепване на бреговете, за пречистване на водите и за борба с ерозията. Въпреки каменистия терен и на места трудната за обработка почва, доброволците се справиха със задачата и предвидените за засаждане 1300 фиданки бяха равномерно засадени по двата бряга на река Струма. Засаждането се проведе на около 2 км над село Боснек, по пътя към с. Чуйпетлово. Доброволците работиха според проведения преди началото на акцията инструктаж. Времето беше слънчево и мина неусетно, а накрая всички останаха удовлетворени от добре свършената работа.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content