Над 600 ученици изкачват Голи връх в Световния ден на туризма

Днес 27 септември, над 600 деца изкачиха Голи връх в Природен парк „Витоша“. Това е VI -тия туристически поход за ученици организиран от Столична община. Целта е младите хора да се запознаят с ползите от планинския туризъм, да се създаде позитивно отношение към природата, да се изградят теоритични знания за правилата за безопастност при планински преходи, както и практически умения за оцеляване в планината.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ подари на всички деца образователни плакати и информационни материали.


		
Skip to content