На вниманието на туристите, които посещават Витоша през зимата

Метеорологичните условия на Витоша в момента са такива, че образуването на лавини е често явление. За да осигурите безопасността си, преди излет в планината се запознайте с прогнозата за времето, движете се само по маркираните маршрути, не предприемайте преходи в тъмната част на денонощието и не излизайте без заредени мобилни телефони. Уведомете близките си за своя преход!

И не на последно място – внимавайте за паднали или опасни дървета по маршрутите в ниските части на планината!

 

лавина на Комините

На снимката – лавина до Комините.

Кратка информация за най-лавиноопасните места на Витоша:

 • Местността Лавината и улеите на вр. Голям Резен. Намират се непосредствено след писта “Витошко лале II” в южна посока. Лавината е най-опасното място на Витоша, поради много лесния достъп и голямата популярност за ски и сноуборд спусканията. Почти след всеки вятър в горните части на склона се навяват снежни дъски. Улеите на вр. Голям Резен се намират непосредствено под върха. За горните им части са характерни дълбоки снежни дъски и големи козирки. Лавините, които падат понякога, са със значителен обем и пресичат пътеката от х. “Алеко” за спортна база “Академика”;
 • Местността Комините. Опасен е големият улей от платото Капакливец към Драгалевска река. В горната му част се навяват изключително дълбоки и опасни снежни дъски. Мястото е опасно за туристи и алпинисти, движещи се по пътеката от м. Бай Кръстьо за м. Комините;
 • Улей “Орлово гнездо”. Тесен и много стръмен в горната си част улей. Големи лавини пресичат пътеката от м. Бай Кръстьо за заслон „Кикиш”;
 • “Дупката” под лифт „Романски”. Малък стръмен участък от „Стената”, на който при силни ветрове се навяват дъски. Често подценявано място, което вече е отнело човешки живот;
 • Последната тераса на ски писта “Алеко” (известна като “Спас”). Подобно на “Дупката” под лифт „Романски” и тук понякога се навяват снежни дъски, които могат да причинят сериозни травми;
 • Склоновете около ски писта “Платото” (известна като “Боби”). Понякога на целия склон може да се навеят снежни дъски. Най-опасна е зоната северозападно от лифта (с две големи скали по средата) и голямата козирка в края на склона и близо до завоя на ски пътя. Лавиноопасен е и склонът източно от трасето на ски влека, известен като „Малката лавина”;
 • Склонът над платото „Капакливец”. Намира се в северозападна посока от ски пътя за Черни връх (Зелената писта);
 • Казана. Намира се западно от спортна база “Академика”. Изключително голяма лавина. Опасна в случаи на изгубване при опити за спускане по билото на вр. Скопарник към спортна база “Академика”;

 

спасител от ПСС

Препоръки към туристите за правилно поведение в планината:
Анализът на нещастията по нашите планини дава основание да се твърди, че причините за тях са най-често комбинирани, но в повечето случаи те се свеждат до няколко субективни фактора: недостатъчна предварителна подготовка: обща организация, физическа подготовка, технически знания и умения; неподходяща за сезона и терена екипировка и съоръжения; неподходяща тактика, несъобразена с конкретните теренни и метеорологични условия, метеорологичната прогноза, състоянието на участниците; психологическа бариера при вземане на адекватно решение за изчакване, връщане, прекратяване на проявата (екскурзия, излет) при рязка промяна на условията за движение в планината.

По-долу са дадени някои елементарни правила, създадени и проверени във времето:

 • Организирайте предварително много старателно вашето туристическо начинание. Набавете си туристическа карта, пътеводител; проучете маршрута, направете консултация; съставете план на движение, съобразете продължителността на преходите в светлата част на денонощието; съобразете се със сложната зимна обстановка.
 • Подберете внимателно участниците в групата. Обикновено това могат да бъдат ваши близки, роднини, приятели, колеги, но с едно условие – да са с почти еднаква физическа и техническа подготовка и да притежават добра екипировка. Не формирайте големи групи. Много често съставът на такива групи е разнороден, групата става трудно подвижна, възникват и допълнителни промени. От значение е и психологическата съвместимост. При наличието на деца и по-слабо подготвени участници техните възможности определят и поведението на цялата група. Обявете ръководителя, водача на групата. Дори и в една по-тясна приятелска или семейна компания следва да има водач, лидер, който да проведе посочените мероприятия.
 • Информирайте се за особеностите на маршрута. Това означава да имате сведения за опасните зони и пътищата за аварийно напускане; създайте и спазвайте тактиката на движение в зависимост от терена, метеорологичните условия и вашите възможности; тръгвайте рано, за да завършите дневния преход по светло.
 • Направете прецизен подбор на екипировката и съоръженията. Не пропускайте да вземете с вас санитарна торбичка с най-необходимите лекарствени препарати и превързочни материали, добре подбрани кремове за лице с висок фактор на защита от слънчевото греене, специалните високопланински очила с голям фактор на защита, които ще предпазят очите ви от ултравиолетовото лъчение, карта и GPS, фенерче с резервни крушки и батерии, резервни топли дрехи и обувки, предпазно фолио (найлон) в случай на принудителен бивак, калорични подсилващи храни (бонбони, шоколад, лиофилизирана храна /за чието приготовление е нужна само вода/ и др.)
 • Тръгвайте на път само ако сте здрави. Поддържайте целогодишно добра физическа кондиция.
 • Не се движете сами в планината. Информирайте се за метеорологичната обстановка. Следете съобщенията за нейното развитие и изменение. Имайте предвид, че времето в планината търпи резки и неочаквани промени. Следете информациите на ПСС за състоянието на терена в ски центровете, пистите. Информирайте се за работата на лифтовите съоръжения и лавинната опасност.

Надеждни сайтове за следене на метеорологичната прогноза:

 • Движете се с умерен ход. Не бързайте излишно и почивайте така, че след излета или дневния преход да почувствате приятна умора, без мускулна треска; постепенно увеличавайте натоварването и надморската височина; при поява на неразположение направете почивен ден или слезте на хижа с по-ниска надморска височина; усложнявайте и удължавайте преходите постепенно с придобиване на опитност и тренираност.
 • Обявете вашия маршрут с вероятните отклонения. Обявете графика си на движение. Той трябва да се знае от вашите близки, приятели и колеги. Съобщете го в поделенията на ПСС. Регистрирайте се в хижите по маршрута.
 • Внимавайте за опасността от изгубване – при мъгла, силен вятър и снеговалеж, особено в откритите части на планината има реална опасност от изгубване. Затова запомнете: движението при подобни условия да става по маркировката, като се използват азимутни скици, GPS и карта за допълнително ориентиране; движението да става бавно, без разкъсване на групата. Следете за броя на хората, не допускайте изоставане; при много тежки условия мислете за аварийно напускане на маршрута. В случай, че не сте сигурни къде се движите, слезте по безопасен път в горската част на планината и организирайте принудителен бивак; не допускайте паника и разногласия. Вслушвайте се в разумните съвети.
 • Внимавайте за опасността от измръзване. Откритите части на тялото могат да измръзнат не само при много ниски температури, но и при комбинация на нулеви и отрицателни температури със силен вятър и валеж на дъжд и суграшица. Затова си осигурете сухи дрехи, шапки и ръкавици; при умора не спирайте. Намалете темпото, но не лягайте и не сядайте на снега; при загуба на чувствителност на различните части на тялото, ако няма получени мехури, разтривайте до възстановяване на чувствителността и то само със суха дреха. Почивката на снега крие опасност от „бяла смърт“, в следствие на общото изтощение на организма. Поемайте повече течности, калорична храна, но не и алкохол.

табела за лавинна безопасност

 • Внимавайте за лавинната опасност. При наличието на определени условия – сняг, наклонени терени и подходяща температура се свличат огромни снежни маси и формират снежни лавини. Туристите, които навлизат във високите части на планината при зимни условия трябва много добре да познават лавинната опасност, условията и правилата за преминаване през лавиноопасните участъци. Трябва да се знае, че лавиноопасни улеи и склонове има и в по-ниската част на планините, както и в близост до ски писти. Обикновено последните са обозначени със специализирана маркировка с шахматно разположени жълти и черни квадрати.
 • Обърнете особено внимание на храната и поддържане на водния баланс на организма.
 • Любувайте се на заобикалящата ви природа, но я и пазете. Опаковките с хранителни отпадъци, стъклени буркани и бутилки прибирайте в подходяща торбичка и ги връщайте обратно за изхвърляне в градски условия. Пазете горските насаждения и редките растителни видове.
 • Намерете начин да попълните и обогатите знанията си по отношение на: постигане на целогодишна физическа кондиция; познания за качествена, ефективна екипировка и съоръжения, оптимално хранене; познания по топография, ориентиране и метеорология, оказване на другарска помощ и самопомощ, първа долекарска медицинска помощ.

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content