На 18 и 19 ноември 2010 се проведе четвъртата среща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участва в четвъртата среща на партньорите по проект PERIURBAN, финансиран по програмата INTERREG ІVС. Срещата се проведе в рамките на два дни – 18 и 19 ноември 2010 г., в гр. Катовице, Полша. В допълнение, участниците имаха възможност да се включат и в конференция на тема „От град към метрополис”. Домакин на срещата и конференцията беше Асоциация Горна Силезия(Upper Silesia Metropolitan Association).Общата цел на проекта „Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда в крайградските територии”е да се подобрят регионалните политики в областта на управление на природни територии, разположени в близост до урбанизирани центрове, като се акцентира върху поддържане на биологичното разнообразие в тях. На официалния уеб-сайт на проекта www.periurbanparks.eu е публикувана подробна информация относно инициативата и партньорските организации.

Срещата стартира с представяне на напредъка по изпълнение на проекта до момента и обсъждане на индивидуалните комуникационни планове на всички партньори, както и с набелязване на следващите етапи във връзка с осигуряване на публичност и изпълнение на комуникационни дейности. Бяха проведени успоредно две работни сесии: 1) Обмяна на добри практики / Предизвикателства свързани с инфраструктурата и 2) Обмяна на добри практики / Предизвикателства свързани с финансирането.

Представителите на ДПП Витоша изнесоха две презентации на следните теми:

1) Индивидуален комуникационен план на ДПП Витоша във връзка с изпълнението на проекта „PERIURBAN” – осъществени до момента и планирани до края на проекта;

2) Добри практики в осигуряване на външно финансиране – публично частни партньорства и социална отговорност.

На 19 ноември, партньорите по проекта ПЕРИУРБАН участваха в конференция на тема „От град към метрополис – качество на живота в метрополисите”. Водещият партньор – регион Тоскана представи на вниманието на участниците в конференцията проекта ПЕРИУРБАН. По време на конференцията представител на европейската комисия по околна среда запозна участниците с инициативата на ЕС – Европейска Зелена Столица. Всички презентации от конференцията са достъпни на следния линк:

http://konferencja.silesiametropolia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=24&lang=pl

Като част от срещата на партньорите по проекта се проведе обучително пътуване. Бяха посетени рекреационен център Катовице, Никшишовец, Гишовец, горски обучителен център, Забрже и рекреационен парк.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content