На 2 и 3 февруари 2012 г се проведе осматасреща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участва в осмата среща партньорите по проект PERIURBAN, финансиран по програмата INTERREG ІVС. Срещата се състоя на 2 и 3 Февруари в гр. Брюксел, Белгия. Общата цел на проекта „Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда” е да се подобрят регионалните политики в областта на управление на природни територии, разположени в близост до урбанизирани центрове, като се акцентира върху поддържане на биологичното разнообразие в тях.

На официалния уеб-сайт на проекта www.periurbanparks.eu е публикувана подробна информация относно инициативата и партньорските организации.Сред основните акценти на срещата бе да се направят препоръки относно отчитане значимостта на периурбан териториите за подобряване качеството на живот в градовете и ролята им за опазване на природата и нуждата от интегриране на концепцията за периурбан територии в политиките на ЕС. По време на работна сесия с представител на Европейската Комисия от името на няколко международни проекта – в т.ч. SURF, EUROSCAPE и PERIURBAN бяха направени препоръки по отношение на европейските политики в областта на периурбан парковете.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content