На 21-и март честваме Международния ден на горите

Международното отбелязване на деня на горите поставя акцент върху важността на всички видове гори и дървесни видове извън тях. Горите покриват около една трета от сушата на Земята, а близо 1.6 млрд. души зависят от тях за осигуряване на своето препитание. Тези богати на биоразнообразие екосистеми са убежище на повече от 80% от сухоземните животински видове, растения и насекоми. 

Събитието логично предшества Световния ден на водата (22 март). Близостта на двата дни в календара на ООН показва решаващата връзка между водата и горите, която става все по-силна с всеки изминал ден. Екосистемите, градовете и общностите зависят от горите, за да се осигури регулиране и пречистване на водата. 

Мотото на тазгодишните чествания е „Гори и устойчиви градове

Skip to content