Днес е Световният ден на водата

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март съгласно резолюция 47/193 на Общото събрание на ООН от 22 февруари 1993 г. Целта на деня е да привлече вниманието на обществеността към проблема за достъпа на хората до чиста питейна вода, към значимостта на опазването и съхранението на запасите от прясна вода и на водните ресурси като цяло.

Темата на Световния ден на водата за 2017 г. е „Да пестим водата“. От ООН призовават да намалим загубите на вода и да увеличим обема на нейната преработка.

Цели 70% от земната повърхност са заети от вода. Само 2,5 % от това количество е прясна вода, почти две трети от която се намира в полярните ледници.

Основните източници на вода за човека са реките и езерата, а също почвената влага и подземните води. Прясната вода е разпределена неравномерно по земното кълбо и много страни в настоящето се сблъскват с липсата ù.

Според Световната здравна организация (СЗО) и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) в днешно време достъп до питейна вода в близост до местата на пребиваване нямат около 663 милиона човека, 80% от които живеят в селските райони.

Около 1,8 милиарда души са принудени да използват замърсена вода, което създава риск от заразяване с холера, дизентерия, тиф и полиомиелит. Най-голям е този проблем в Африка. Ежегодно от недостиг на чиста вода или от заболявания, възникнали след използването на замърсена вода, на континента умират около 5 милиона души.

Качеството на водата е ключ към здравето на хората и екосистемите.

Опазването на качеството на водата и живота на Земята е споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и местните общности до държавните власти и международните организации.

Официален сайт на Деня на водата: www.worldwaterday.org

Skip to content