На 26 и 27 май 2011 г се проведе шестата среща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участва в шестата среща партньорите по проект
PERIURBAN, финансиран по програмата INTERREG ІVС. Срещата се състоя на 26 и 27
май в гр. Милано, Италия. Домакини на срещата бяха администрациите на Южния и
Северния парк на Милано, Регион Ломбардия.
Общата цел на проекта „Парковете в периферията на урбанизираните територии –
подобряване на условията на околната среда в крайградските територии”е да се подобрят
регионалните политики в областта на управление на природни територии, разположени
в близост до урбанизирани центрове, като се акцентира върху поддържане на
биологичното разнообразие в тях. На официалния уеб-сайт на проекта
www.periurbanparks.eu е публикувана подробна информация относно инициативата и
партньорските организации.
Срещата стартира с представяне на напредъка по изпълнение на проекта до момента и
обсъждане на различните аспекти от създаването и управлението на паркове,
разположени в периферията на урбанизирани центрове. Бяха представени резултатите
от осъществен преглед и анализ на отделните части на териториалните анализи на
всеки от партньорите за нуждите на изработване на обща методология за създаване и
управление на периурбан паркови територии.
Представителите на ДПП Витоша изнесоха презентация на тема: „Социални и
комуникационни аспекти при създаването и управлението на периурбан паркове и
добри примери от съществуващите практики, прилагани от партньорите по проекта”.
Бяха посетени Северият и Южният Парк на Милано, вкл. терени за земеделско
ползване, тематични пътеки, паркова инфраструктура, обекти на историческото и
културно наследство.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content