На 27 февруари се проведе работна среща в РДГ София

На 27.02.2017 г.  се проведе първата работна среща за 2017 г.  между Дирекция на Природен парк „Витоша” ( ДПП „Витоша“), Регионална  дирекция на горите  (РДГ) – София,  и велосипедни организации, попадащи в териториалния и обхват.

Срещата беше организирана  в следствие на подписания меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция на горите (ИАГ)  и велосипедните организации в областта на планинското колоездене в България с цел природосъобразно и адекватно управление на планинското колоездене в горски територии.

На срещата  като собственици на територията взеха участие представители на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП)  и Северозападното държавно предприятие (СЗДП), а от страна на вело организациите участие взеха: спортен клуб „Чемпианс Фактори”, спортен клуб „Свободно сдружение”,  „Фрирайдърс Юнайтед”,  спортен клуб „Гравити”, КПК „Ендуро Уориърс”,  сдружение „Изтрещтийм”, спортен клуб „Рам байкс”.

На срещата участниците бяха запознати с нормативната уредба и процедурите за издаване на разрешително за достъп до горски територии  и провеждането на състезания и масови събития, свързани с планинско колоездене, беше обсъдена методиката за проектирането, изграждането и приемането на вело трасетата и срока на функционирането им.

ДПП „Витоша” изнесе презентация и представи доклад относно изградените на територията на  ПП „Витоша”  вело трасета , тяхното ползване и поддръжка и цялостната работа на дирекцията на Парка относно развитието и популяризирането на този така популярен и предпочитан в последно време начин на отдих и спорт.

Skip to content