На 29.09.12 г. над 150 доброволци ще работят на Витоша

В съботния ден десетки добровоци ще събират отпадъци в местностите Златните мостове и Бялата вода. Те ще почистят канавките  по алеята м. Дендрариума – м. Бялата вода. Ще бъде обновена парковата инфраструктура в м. Златните мостове. В акцията ще се включат доброволци от ЕкоОбщност, Виваком и Сж Експресбанк, а ДПП Витоша ще осигури необходимите за работата инструменти и материали.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content