Нова площадка с комбинирани детски съоръжения на Игликина поляна

На 12.11.2019 г. алеята за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат в м. Игликина поляна беше обогатена с нова площадка, на която са монтирани детска люлка за деца с физически увреждания, комбинирано детско съоръжение и информационно табло. Площадката е на стойност 9500 лв. и беше дарена от Фондация „София – Европейска столица на спорта“. Беше извършен ремонт на други съоръжения по алеята, като по този начин проектът „Витоша – достъпна за всички“, подкрепен от дарителската кампания под мотото „Избери, за да помогнеш!“ за изграждане на спортна алея за хора в неравностойно положение в местността Игликина поляна на Витоша достигна своята реализация. Усилията на ДПП „Витоша“ са видими и крайният резултат е налице, което не би било възможно без подкрепата на различни институции, множество инициативи и получените дарения. Надяваме се, че алеята ще допринесе за подобряване на качеството на живот, физическата и психическа дееспособност и социална интеграция на хората с увреждания.

Skip to content