Нова туристическа инфраструктура в парка

В средата на месец август 2011 г. ДПП Витоша реконструира и подмени дървения мост, предназначен за преминаване на автомобили към хижа Кукуряк, а в края на месеца беше изградена нова чешма в близост до село Чуйпетлово, на туристическия път от Чуйпетлово за Ярлово. Чешмата е дарена на парка от г-н Петър Савев. Администрацията на ПП Витоша изказва своите благодарности на г-н Савев, както от свое име, така и от името на туристите, които ще я ползват.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content