Нова туристическа маркировка

На 02.12.2010 г. беше завършена маркировката по маршрута от Букапреслапски проход (до с. Ярлово) към Черни връх. По протежение на 16-километровия маршрут бяха поставени 164 стълба с височина 2,5 метра. Трасето съвпада с европейския туристически маршрут Е-4, който минава и през България. Общата дължина на мрежата от европейски маршрути, които прекосяват Европа от запад и север на изток и юг, е около 40 000 км. Най-дългият между тях е именно Е-4 (10 450 км), а най-късият – Е-11 (2 070 км). В България Е-4 преминава през Витоша, Верила, Рила, Пирин и Славянка, а дължината на българския участък е 350 км.

Важно е да се знае, че маркираният 16-километров маршрут е летен. През зимата не би трябвало да се преминава, тъй като районът е лавиноопасен.

През пролетта на 2011 г. ДПП Витоша ще постави по трасето на маршрута информационни и насочващи табели.

Изграждането на маркировката е част от дейностите по проекта на ДПП Витоша „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content