Нови случаи на вандализъм на Витоша

На 12 май т. г. експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ посетиха района на Драгалевския манастир и установиха поредния случай на унищожена паркова инфраструктура, създаваща опасност от инциденти за посетителите на Парка. Елементи от големия дървен мост над Драгалевска река в близост до ресторант „Воденицата“ са премахнати от вандали и създават голяма опасност от пропадане в реката. Погледната площадка за инвалиди край пътя от кв. Драгалевци за х. „Алеко“ е с множество поражения, възпрепятстващи ползването й от хора в неравностойно положение и е опасна за всички останали, поради наличието на стърчащи крепежни елементи. И двата обекта са изградени по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.  За случая са уведомени компетентните органи и са предприети действия за установяване на извършителите. До възстановяване на нанесените щети апелираме за повишено внимание при посещение на тези обекти. Молим всички граждани, които имат допълнителна информация по случая, да уведомят 06 РУ към СДВР и Дирекцията на Природен парк „Витоша“ за по-бързото издирване на извършителите и предотдратяване на други подобни случаи в бъдеще.

Skip to content