НОВИНИ

Нов мост в м. Плачи камък

Служители на ДЛС „Витошко-Студена“ и експерти от Дирекцията изградиха нов мост в м. Плачи  камък в близост до с. Кладница. По туристическия маршрут към хижа „Селимица“ се поставиха  нови маси и пейки за отдих.

Skip to content