Обновен витошки маршрут

Кметство Мърчаево, с финансовата подкрепа на Столична община и доброволен труд, извърши обновяване на парковата инфраструктура по маршрута от с. Мърчаево до м. Церова поляна като постави нови маси „витошки тип“ и информационни табла. Две от масите са до заслон „Каменоделец“ по протежението на маршрута, а други две – близо до м. Церова поляна. В началото и в края на маршрута са монтирани информационни табла. Предстои изработка и монтаж и на насочващи табели. Събитието се състоя на 29-ти юни – Петровден. Село Мърчаево е разположено на западните склонове на Витоша на 870 м н.в. и отстои на 4 км от село Владая. Забележителни за селото са манастирът „Света Троица“ и църквата „Св. Георги“, в която по време на бомбардировките над София през Втората световна война е живял основателят на Бялото братство Петър Дънов.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content