Образователни програми на Природен парк „Витоша“

На 22.02.21 г., Силвия Арангелова – главен специалист туризъм към Дирекция на Природен парк „Витоша“, изнесе презентация на тема Образователните програми на Природен парк „Витоша““, пред студенти от Международно висше бизнес училище – Ботевград. Посещението беше по покана на д-р Десислава Алексова и се проведе онлайн. Основен акцент на събитието бе запознаване на студентите с  методите на обучение за природата. Те научиха за възможностите и местата за реализиране на образователните програми, принципите на изготвянето им, организиране и провеждане на тематични дни, и тематични преходи в планината.  

Благодарим за проявения интерес и обмяната на опит!

Skip to content