Обучение на експерти от ДПП „Витоша“ в Природен парк „Врачански Балкан“

На 9 и 10 октомври 2018 г. се проведе обучение на тема „Безопасност и извънредни ситуации при посещение на обекти извън града“ под патронажа на Aгенцията за регионално развитие и бизнес център – Видин. Домакин бе Дирекцията на ПП „Врачански Балкан“. Обучението имаше за цел да даде теоретични и практически знания и умения на участниците  за безопасно и природосъобразно поведение при посещение на природни обекти, оказване на първа помощ при инциденти. Събитието бе съпътствано с преходи по екопътеки, посещение на природната забележителност „Ритлите“ и водопада Боров камък.

Обучението е по проект „Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион” ROBG-34. Проекта е финансиран по Програма V-A Румъния-България и стартира в края на месец  юни 2017 г.

Skip to content