Обучение на тема „Основи на планинарството и безопасност в планината“- втора част

На 25, 26 и 27 май, в рамките на специализираното обучение на тема „Основи на планинарството и безопасност в планината–летен профил”, взеха участие служители от ДПП „Витоша“.  Обучението се състоеше в два модула –лекционен и практически. Практическите занимания се проведоха в Юндола, община Велинград и в района на язовир Белмекен в източната Рила.

Експертите се спускаха по скалист терен с помощта на въжета, където нагледно се показаха най-често използваните възли в катеренето и алпинизма. Изкачваха дървета с единично въже и самохват. В курса по ориентиране се запознаха с хоризонтален и вертикален мащаб, различните знаци на картата какво означават, как да определяме своето местоположение, ползване на карта и компас, работа с  GPS и подобни устройства, спомагащи навигацията.

 Всички участници получиха сертификат за успешно преминато обучение.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ изпълнява проект „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от ДПП „Витоша””, с регистрационен номер № BG05SFOP001-2.019-0047 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Skip to content