Обучение на тема „Основи на планинарството и безопасност в планината“

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ изпълнява проект „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от ДПП „Витоша””, с регистрационен номер № BG05SFOP001-2.019-0047 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

На 9, 10 и 11 март, в рамките на специализираното обучение на тема „Основи на планинарството и безопасност в планината– зимен профил”, взеха участие 16 служители от ДПП „Витоша“.  Обучението включваше основни познания и умения за правилното придвижване в планината при зимни условия със ски, снегоходки и котки, представена от Красимир Стоянов инструктор по планинско спасяване и ръководител на Планинска спасителна служба.

Д-р Кирил Марков изнесе лекция по първа долекарска помощ и техники за оцеляване в планината, като: извършване на сърдечен масаж, кръвоспиране, травми, поведение при хипотермия, хипертермия и др. Представи какви са причините за възникването на инфаркт, инсулт, епилепсия, астма и диабет, и каква трябва да бъде най-правилната реакция на “спасителя”, който ще окаже първа помощ. Освен богатата теоретична основа, имаше и практическа част, в която всеки курсист упражни наученото.

Цветомир Младенов представи планинарската и алпийска подготовка, включваща: най-често използваните възли в катеренето и алпинизма, правилното боравене с котки и пикел, начини на придвижване по снежни и фирнови склонове, движение в свръзка по ледници и ръбове, осигуряване на трудни участъци. Създаване на стабилни точки в сняг, фирн, лед.

В направление лавинна безопасност Румен Трайков ни запозна как да се придвижваме безопасно в опасни участъци и да избираме линията за изкачване и спускане. Практическите занимания включваха търсене с лавинен уред, сондиране, различни видове тестове и анализ на снежната покривка (снежен профил) и изграждане на снежна пещера /иглу/ в снега.

Всички участници получиха сертификат за успешно преминато обучение.

Skip to content