Обучения за деца по проект „Екологичното образование на младите – мост към устойчиво развитие на трансграничния район“

Продължават интерактивните обучения за деца в детските градини и училища в София област и област Перник, по дейност на Проект CB007.2.32.151 „Екологичното образование на младите – мост към устойчиво развитие на трансграничния район“. До момента са проведени обучения в селата Божурище, Радомир и Драгичево. В следващите дни обученията ще продължат  на откритата класна стая, изградена по проекта между селата Боснек и Чуйпетлово. Целта на обученията е децата да придобият практически опит и знания за опазване на околната среда и да се запознаят с най-важнте екологични проблеми. Всички игри са създадени, така че да провокират желание за експериментиране, за проследяване на ефекта и да инициират активни и последователни действия у децата, с мисъл за заобикалящата ги среда.

Проект CB007.2.32.151 „Екологичното образование на младите – мост към устойчиво развитие на трансграничния район е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Skip to content